Easy Way Glutinous Noodle Soup (ကြက်သားအရသာ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ)

0.82 lb
$11.99

370g

 

 

ဆိုင် ၏ ကော် ရည် အ ရ သာ အ တိုင်း (၁၀) မိနစ် အ တွင်း လွယ် ကူ စွာ ချက် ပြုတ် နိုင် ပါ သည်။