Healthy Kitchen Nga Yant Fish Paste (ရေ ချို ငါး ရံ့ င ပိ ရည် ချို အနှစ်)

0.35 lb
$10.99

We have run out of stock for this item.

သ ဘာ ဝ ရေ ချို ငါး ရံ့ င ပိ ရေ ချို အနှစ်

(chemical free) 

ငါး ပိ 40 gm ကို ရေ နွေး 100 gm နှင့် ရော ပြီး (1-2) မိနစ် ခန့်မွှေ ပါ ။ 

ရေ ခဲ သေတ္တာ ထဲ တွင် ထား သို ရ ပါ မည်။